Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace

Vybavení školy

 Prostorové

       Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí je školní družina s kapacitou 25 dětí, která zároveň slouží jako školní jídelna. Dále se v přízemí nachází šatny ZŠ i MŠ, školní kuchyně se sociálním zařízením a jídelna mateřské školy. V prvním patře jsou dvě třídy, ředitelna, kabinety na pomůcky a sociální zařízení. Na starší budovu základní školy navazuje přístavba mateřské školy, kde je prostorná třída a ložnice.

K výuce tělesné výchovy využíváme hřiště v obci nebo místní sokolovnu.

V oploceném areálu školy je zahrada MŠ a výukový altán.

 Materiální

       Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů se používá široká škála pomůcek a počítačových programů pro 1. stupeň.

Pro žáky i pedagogy je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Všechny učebnice

i ostatní pomůcky jsou průběžně doplňovány a obměňovány.

 Technické

      Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.

Ve třídách jsou počítače a multifunkční zařízení, ke kterým mají přístup žáci i učitelé. Ve školní družině je jeden počítač. Všechny stanice jsou připojeny na internet.

Kromě této techniky má jedna třída keramickou tabuli s dataprojektorem a druhá třída interaktivní tabuli s dataprojektorem. U interaktivní tabule pracují děti všech čtyř ročníků podle potřeby učitelů jednotlivých předmětů.

 

Vyzkoušejte si

right-banner.jpg

Proškoly.cz

right-banner-03.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

A3-plakat-publicita ZŠ a MŠ Tištín.jpg