Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1 3 15 29 43

Fotografování V ZŠ

Datum konání: 26. 5. 2021

Ve středu 26. 5. v 9.00 hod se uskuteční společné fotografování tříd na konec školního roku. Za příznivého počasí se děti budou fotit venku. Kdo bude mít zájem o focení sourozenců nebo kamarádů, tak se nahlásí p. učitelkám v ZŠ.


Publikováno 12. 5. 2021 12:42

Výsledek zápisu do mateřské školy

Datum konání: 12. 5. 2021 - 12. 6. 2021

Na základě podaných žádostí rodičů bylo do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 nově přijatých 5 dětí.

MŠ - seznam přijatých dětí - vývěska.pdf


Publikováno 12. 5. 2021 12:40

Kouzelník, MŠ

Datum konání: 31. 5. 2021

V pondělí 31.5, přijede do naší MŠ kouzelník Reno se svým programem a živým překvapením na závěr. 

Cena 120,-


Publikováno 11. 5. 2021 14:32

Jóga, MŠ

Datum konání: 27. 5. 2021

Ve čtvrtek 27.5. se uskuteční lekce jógy.

Cena 50,-


Publikováno 11. 5. 2021 14:30

Fotografování, MŠ

Datum konání: 26. 5. 2021

Ve středu 26. 5. v 9.30hod se uskuteční společné fotografování na konec školního roku. Za příznivého počasí se děti budou fotit venku. Kdo bude mít zájem o focení sourozenců nebo kamarádů, tak se nahlásí p. učitelkám v MŠ. Děti, které odchází do ZŠ se budou fotit zvlášť na tablo.


Publikováno 11. 5. 2021 14:28

Projektové dopoledne: Seznamte se "Média", ZŠ

Datum konání: 12. 5. 2021

Ve středu 12. května proběhne ve 3. a 4. ročníku projektový den s názvem Seznamte se ,,Média.“ Žáci získají nové poznatky z oblasti mediální výchovy. Dozví se, co jsou to média a jak se s nimi pracuje. Poté si vytvoří svoji vlastní firmu, které vymyslí plakát, slogan a nahrají reklamu. 


Publikováno 7. 5. 2021 15:17

Sběr starého papíru

Datum konání: 5. 5. 2021

Oznamujeme rodičům, že ve středu 5. května  mohou přinést před školu pevně svázaný starý papír. V době od 7.00 do 10.30 h  můžete odložit pevně svázané balíčky ke zdi za bránu, nebo od 10.30 do 11.00 hodin do přistaveného kontejneru.

 


Publikováno 30. 4. 2021 13:31

Změna v režimu testování od 3.5.2021 MŠ, ZŠ

Datum konání: 30. 4. 2021 - 30. 6. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se pro děti v MŠ a žáky ZŠ mění následující :

  • Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Publikováno 30. 4. 2021 11:49

Přihláška k prázdninovému provozu, MŠ

Datum konání: 26. 4. 2021 - 28. 5. 2021

V sekci PRO RODIČE je závazná přihláška k umístění dítěte během hlavních prázdnin ve školním roce 2020/2021

V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku paní učitelce v MŠ, nejpozději však 28.5.


Publikováno 26. 4. 2021 12:31

Den Země - Ukliďme svět

Datum konání: 27. 4. 2021

V úterý 27.4.2021 se uskuteční ve škole i v přírodě projektový den s názvem Den Země- Ukliďme svět od odpadků, který zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Ve škole proběhne online beseda společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, která je o třídění a recyklaci odpadu.  Poté se přesuneme ven a budeme uklízet okolí školy a Tištína. Děti si přinesou rukavice a přijdou bez učebnic, ve vhodném oblečení a obuvi.


Publikováno 22. 4. 2021 17:51

Novější 1 3 15 29 43