Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1 3 14 26 39

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Datum konání: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

 

Od pondělka 30.11.2020 dochází ke změně v provozu školy. Žáci 3. a 4. ročníku zahajují docházku do školy, tzn. prezenční výuku v plném rozsahu podle rozvrhu hodin.

Všichni žáci musí dodržovat už dříve stanovená pravidla týkající se dodržování hygienických opatření - viz. Protiepidemiologická opatření v provozu školy.

Nově nastupující žáci 3. a 4. ročníku jsou od 30.11.2020 automaticky přihlášeni k odběru stravy. Případné odhlášení sdělte emailem vedoucí stravovny do pondělka 30.11.2020 do 7.00 h ráno. Dle nařízení vlády se nesmí ve školní družině potkávat žáci více tříd. Tento pokyn bude dodržen tak, že ve školní družině budou využívat celou provozní dobu žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. a 4. ročníku budou svačit i obědvat v jiné místnosti nebo jiném čase a po obědě odejdou buď domů nebo zůstanou ve třídě s p. učitelkou do 13.35 h. Pak odchází do šatny a na základě dohody s rodiči buď domů nebo na autobusovou zastávku. Rodiče žáků 3. a 4. ročníku žádáme o písemné sdělení doby odchodu dítěte tak, jak bylo předem osobně dojednáno.


Publikováno 27. 11. 2020 13:02

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020

Datum konání: 18. 11. 2020

Od středy 18.11.2020 dochází ke znovuotevření školy pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci 3. a 4. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.pdf

Žáci 1. a 2. ročníku musí dodržovat už dříve stanovená pravidla týkající se dodržování hygienických opatření - dezinfekce a mytí rukou, pobyt ve škole pouze bez příznaků respiračních onemocnění. Nově je nutné mít po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině zakrytá ústa i nos rouškou. Žáci si ji nasadí při vstupu do školy a druhou náhradní budou mít v sáčku v aktovce. Roušku si děti sundají pouze při jídle. 

Žáci 1. a 2. ročníku jsou od 18.11.2020 automaticky přihlášeni k odběru stravy. Případné odhlášení sdělte emailem vedoucí stravovny do středy 18.11.2020 do 7.00 ráno.


Publikováno 13. 11. 2020 10:55

Docházka do MŠ

Datum konání: 9. 11. 2020 - 28. 2. 2021

Znovu upozorňujeme rodiče, že děti vykazující příznaky respiračního onemocnění nebudou do mateřské školy přijímány. V případě zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu dne budou ihned kontaktováni rodiče s prosbou o co nejdřívější odchod dítěte z MŠ.


Publikováno 9. 11. 2020 20:40

Prodloužení soutěže ve sběru starého papíru

Datum konání: 2. 11. 2020 - 18. 12. 2020

Z důvodu uzavření školy prodlužujeme dobu soutěže ve sběru starého papíru do 18.12.2020.


Publikováno 2. 11. 2020 18:10

Distanční výuka a stravování pro žáky ZŠ

Datum konání: 2. 11. 2020 - 20. 11. 2020

Oznamujeme rodičům a žákům základní školy, že dle nařízení Vlády ČR i nadále platí zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole, a to do 20.11.2020.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf

Distanční výuka ve všech ročnících tedy pokračuje v zavedeném režimu. Rodičům děkujeme za spolupráci při této výuce.

Školní jídelna od 9.11.2020 nabízí žákům na distanční výuce odběr oběda za obvyklou cenu. Žáci mají možnost si oběd odebrat do jídlonosiče v době od 12.00 do 12.15h ( vstup do budovy s rouškou). Zájemci se přihlásí k odběru obědů emailem u vedoucí stravovny do pátku 6.11.2020 do 8.00 hodin.


Autor: Marcela Blumensteinová Publikováno 2. 11. 2020 17:57

Obnovení provozu mateřské školy, MŠ

Datum konání: 9. 11. 2020

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od pondělka 9.listopadu bude opět zahájen celodenní provoz mateřské školy v Tištíně. Děti, které nastoupí je třeba přihlásit ke stravování emailem u vedoucí stravovny do pátku 6.11.2020 do 8.00 hodin.


Autor: Marcela Blumensteinová Publikováno 2. 11. 2020 17:33

Upozornění hlavní hygieničky ČR

Datum konání: 25. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Na základě prosby České lékařské společnosti JEP zprostředkováváme rodičům upozornění hlavní hygieničky ČR

Upozornění hlavní hygieničky-testování.doc

 


Publikováno 25. 10. 2020 15:22

Uzavření mateřské školy z organizačních důvodů

Datum konání: 24. 10. 2020 - 8. 11. 2020

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a starostky městyse Tištín ( zřizovatele školy ) informujeme o uzavření mateřské školy v Tištíně z organizačních důvodů od 26.10.2020. 

Mateřská škola je uzavřena z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID-19 u zaměstnanců MŠ. Dle instrukcí KHS rodiče budou dbát na zvýšený zdravotní dohled svých dětí, sledovat průběžně jejich stav a v případě potíží ihned vyhledají pediatra svého dítěte nebo v případě potíží rodičů svého praktického lékaře. Další podrobnosti týkající se termínu možného znovuotevření MŠ budou projednány s KHS a včas zveřejněny.

Děkujeme za pochopení situace.                             Mgr. Marcela Blumensteinová, ředitelka školy


Autor: Marcela Blumensteinová Publikováno 24. 10. 2020 19:04

Vyzvednutí fotek,MŠ

Datum konání: 19. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli fotky svých dětí. 

Cena jednotlivec : 270,-   Sourozenci 310,-


Publikováno 18. 10. 2020 20:50

Členský příspěvek do KPŠ

Datum konání: 13. 10. 2020 - 30. 11. 2020

Klub přátel školy oznamuje, že členský příspěvek pro školní rok 2020/2021 ve výši 200,- Kč se vybírá do 30.11.2020. Uvedený příspěvek odevzdejte p.uč. v MŠ nebo ZŠ. Každé dítě, za něhož rodiče zaplatí členský příspěvek, využívá v průběhu daného školního roku výhody plynoucí ze spolupráce KPŠ se ZŠ i MŠ ( příspěvky na dopravu, výlety, Mikulášský balíček atd.)


Publikováno 13. 10. 2020 15:49

Novější 1 3 14 26 39

Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

letak dotace