Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Tištín
Tištín 37
798 29 Tištín

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
  Tištín 21
  798 29 Tištín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
  Tištín 21
  798 29 Tištín

 • 4.3 Úřední hodiny

  -

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 

 • +420 582 388 435 (ředitelka školy)

 • +420 582 388 435 (zástupkyně ředitelky pro MŠ)

 • +420 582 388 435 ( vedoucí školní jídelny )

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolatistin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
  Tištín 21
  798 29 Tištín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:
  USB flash disk

  4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  reditelka@skolatistin.cz
  stravovnatistin@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  4jumig2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181814547/0300

6. IČO

70992843

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@skolatistin.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4jumig2

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace
Tištín 21 798 29 Tištín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a mateřské škole Tištín, okres Prostějov,
  příspěvková organizaci  poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyzkoušejte si

right-banner.jpg

Proškoly.cz

right-banner-03.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

A3-plakat-publicita ZŠ a MŠ Tištín.jpg