Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 13 19

Náhradní termín třídních schůzek a volba do školské rady,ZŠ

Datum konání: 20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Vážení rodiče,

jako náhradní termín třídních schůzek pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku jsou stanoveny 2 časy, a to ve středu 20.10.2021 od 14.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 21.10.2021 od 14.00 do 15.15 h. V uvedené době proběhne 2. kolo volby člena školské rady z řad rodičů. V prvním kole byly zvoleny stejným počtem hlasů p. Emilie Pitnerová a p. uč. Jana Štvrtecká. Mezi těmito kandidáty prosím vyberte na volebním lístku ve středu nebo ve čtvrtek při osobní konzultaci v 1. třídě ZŠ. Žádáme i rodiče žáků 3. a 4. ročníku, aby se 2. kola volby do školské rady v uvedeném čase také zúčastnili.


Publikováno 15. 10. 2021 13:20

Volby do školské rady, ZŠ

Datum konání: 12. 10. 2021

INFORMACE  PRO  RODIČE

 

V úterý 12.10.2021 od 12.30 do 16.00 hodin proběhne volba jednoho z rodičů do školské rady.

 

Školská rada se zřizuje při školách podle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. a je orgánem  umožňujícím zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

 

Školská rada při naší škole funguje od roku 2006 a její členové jsou voleni vždy na tři roky.

Volí se tři členové – 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad pedagogů ( nesmí být ředitel školy) a 1 člen za zřizovatele.

 

 

Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně a její kompetence vyplývají z výše uvedeného zákona.

 

 

Volby člena školské rady za rodiče se zúčastníte tak, že z volebního lístku (bude k dispozici ve škole) vyberete jméno jednoho kandidáta.

Pro volbu v letošním roce můžete vybírat z následujících kandidátů :

 

p.Emilie Pitnerová

p.Jana Štvrtecká

p.Denisa Gabrišáková

 

Volební lístek  pak vložíte do boxu na chodbě v 1. patře ZŠ.


Publikováno 6. 10. 2021 13:46

Dopravní hřiště, ZŠ

Datum konání: 6. 10. 2021

Ve středu 6.10.2021 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastní výuky na Dětském dopravním hřišti v Prostějově. Odjíždí ráno linkovým autobusem, návrat na oběd. Dopolední svačina jim bude odhlášena. Bližší organizační informace mají děti v deníčku. 


Publikováno 4. 10. 2021 10:09

Třídní schůzky a volby členů školské rady, ZŠ

Datum konání: 12. 10. 2021

V úterý 12.10.2021 v době od 13.30 do 16.00 h proběhnou třídní schůzky s třídními učitelkami ve třídách a zároveň proběhne volba zástupce rodičů, jako člena školské rady na další tři roky. V případě, že navrhujete některého z rodičů jako kandidáta, sdělte navrhované jméno ředitelce školy.


Publikováno 30. 9. 2021 14:15

Hospodářství v naší vesnici, ZŠ

Datum konání: 27. 9. 2021

V pondělí 27.9.2021 proběhne v naší škole projektové dopoledne s názvem "Hospodářství v naší vesnici", a to včetně exkurze do Agrodružstva Tištín. Děti přijdou ve sportovním oblečení a obuvi bez učebnic. Do batůžku si vezmou pouzdro a lahev s nápojem.


Publikováno 21. 9. 2021 11:04

Plavecký výcvik 2021, ZŠ

Datum konání: 3. 9. 2021 - 19. 11. 2021

V pátek 10.9.2021 začíná žákům naší školy povinný plavecký výcvik. Rodiče potvrdí Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které děti dostanou v pondělí 6.9.2021. Plavecký kurz má 10 lekcí pro všechny ročníky a pokud epidemiologická situace dovolí, bude ukončen 19.11.2021. Odjíždět budou děti vždy po svačině v 9.15 h, budou si tedy nosit pomůcky na 1. a 2. vyučovací hodinu. 3. a 4. vyučovací hodina bude nahrazena ve dnech ÚT a ČT, viz. úprava rozvrhu v žákovské knížce. Do autobusu budou děti potřebovat roušku, protože budeme jezdit společně se ZŠ Vrchoslavice.

Do plavání děti budou potřebovat batůžek, v něm 2 igelitové tašky (na obuv a na ručník k bazénu), plaveckou čepici, plavky, ručník, tekuté mýdlo, hřeben, papírové kapesníčky. Cenné věci na bazén nebrat, škola neodpovídá za jejich ztrátu. Z bezpečnostních důvodů nebudou děti nosit žádné šperky (ani neuzamčené náušnice). V den plaveckého výcviku přijdou děvčata z domu s pevným účesem ( pletené culíky zatočené do drdůlků + sponky z důvodu snadného ukrytí pod plaveckou čepici). Plavecký výcvik včetně dopravy je pro žáky ZŠ zdarma, veškeré náklady hradí škola.


Publikováno 3. 9. 2021 13:21

Kroužky anglického jazyka, ZŠ

Datum konání: 3. 9. 2021 - 30. 9. 2021

Informace ke kroužkům angličtiny v naší škole:

Angličtina I. - začíná od 13.9.2021, každé pondělí v čase od 12:35 do 13:20. Kroužek je určený pro žáky 1. nebo 2. ročníku, kteří se s angličtinou ještě neseznámili.

Angličtina II. - začíná od 15.9.2021, každou středu v čase od 12:35 do 13:20. Kroužek je určený pro žáky 2. třídy jako příprava na 3. třídu, využít jej mohou i žáci 3. třídy v případě potřeby.

 

Přihlašování je online na stránkách DDM Orion: http://www.svcorion.cz/, je třeba vyplnit i papírovou přihlášku pro školu, kterou děti dostanou v pondělí 6.9.2021.


Publikováno 3. 9. 2021 13:04

Nabídka zájmových kroužků

Datum konání: 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021

ORION – Středisko volného času oznamuje, že od 1.9.2021 je možné se přihlásit do zájmových kroužků. Orion nabízí kroužky pro děti, mládež i dospělé zájemce.  Podrobnou nabídku najdete na webu www.svcorion.cz nebo osobně v kanceláři ORIONU v Němčicích nad Hanou. Všechny kroužky si můžete vyzkoušet a vidět v sobotu 18.9., kdy ORION pořádá Jarmark volného času na ploše za fotbalovým hřištěm v Němčicích nad Hanou. Zápisy jsou možné do konce října a nebo do naplnění kapacity jednotlivých kroužků. Rádi vám s výběrem poradíme a těšíme se na vás.

Nabidka zajmovych krouzku pro skolni rok 2021-2022.pdf


Publikováno 30. 8. 2021 10:50

Protiepidemiologická opatření ve školním roce 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021 - 12. 9. 2021

V souladu s Manuálem pro provoz škol a školských zařízení vydaným MŠMT a v souladu s hygienickými požadavky MZd budou v naší škole platit následující pravidla :

  1. Ve dnech 1., 6. a 9. září se budou děti testovat antigenními testy. V případě pozitivního testu bude ihned kontaktován rodič s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte ze školy. Žák s příznaky respiračního onemocnění ( zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, průjem, bolest svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.) nemůže být ve třídě mezi ostatními žáky. Proto, pokud dítě vykazuje tyto příznaky, neposílejte ho do školy. V případě zjištění těchto příznaků ve škole budeme ihned rodiče kontaktovat a dítě s příznaky izolovat do doby příchodu rodičů.
  2. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (škola vyžaduje lékařské potvrzení).
  3. Je nezbytné mít v aktovce připravenou roušku v igelitovém sáčku .
  4. Rodiče žáků základní školy nebudou vstupovat do budovy školy bez respirátorů a vstup do školy omezí na minimum.  Od 7.00 h bude vchod školy odemčený. U vchodu pověřená osoba změří žákovi teplotu bezdotykovým teploměrem a připomene mu dezinfekci a umytí rukou teplou vodou a mýdlem.
  5.  Pedagogičtí pracovníci budou dohlížet na dezinfekci rukou a umytí teplou vodou a mýdlem před každým jídlem.
  6. Větrání učeben, jako důležitý prostředek prevence, se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávkách i během vyučovacích hodin.
  7.  Žáci ZŠ si budou nosit vlastní lahev na pití, kterou budou mít celý den na své lavici nebo v aktovce. Kdykoli v průběhu dne si mohou doplnit pitnou vodu. Nápoj u svačinky a oběda děti dostanou dle jídelníčku do školní skleničky nebo hrnečku. Osobní lahve budou rodiče každý den pečlivě mýt.

Publikováno 27. 8. 2021 10:22

Zahájení školního roku 2021/2022

Datum konání: 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky základní školy proběhne ve středu 1.9.2021 v 8.00 h ve školní družině. Žáci si s sebou vezmou aktovku a přezůvky. První školní den dostanou přihlášku do školní družiny a přihlášku ke stravování. Od čtvrtka 2.9.2021 bude v provozu školní jídelna i školní družina pro žáky ZŠ, kteří odevzdají řádně vyplněné přihlášky. Seznam pomůcek je k dispozici v sekci  - Pro rodiče.

V návaznosti na Mimořádné opatření MZDR se budou žáci školy testovat antigenními testy v následujících termínech :

1.9.2021 v 7.30 h

6.9.2021 v 7.00 h

9.9.2021 v 7.00 h

Vzhledem ke zkušenostem z minulého školního roku není toto testování pod vedením třídních učitelek pro děti problém, ale v případě potřeby je umožněno žákům 1. - 3. ročníku, aby u jejich testování mohli být rodiče. V případě zájmu účasti rodiče na testování se obraťte na ředitelku školy nejpozději v úterý 31.8.2021.

Žádáme o dodržení uvedených časů testování.Publikováno 27. 8. 2021 10:31

Novější 1 3 7 13 19

Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

letak dotace