Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Datum konání: 5. 5. 2021

Dne 5. května 2021 se uskuteční zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, informace k zápisu a jeho organizaci naleznete v sekci Pro rodiče.


Publikováno 13. 4. 2021 13:58

Testování ve škole

Datum konání: 12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

V pondělí 12.4.2021 proběhlo první testování AG testy v MŠ i ZŠ. Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci ZŠ, kteří i přes drobné počáteční obavy, zvládli testování sami na základě instrukcí třídních učitelek. Prosíme rodiče, aby dbali na pokyny dle emailu ze čtvrtka 8.4. a dodržovali mimo jiné i čas příchodu dětí v testovacích dnech. Pozdní příchody zdržují ostatní spolužáky a testování pak zbytečně zasahuje do první vyučovací hodiny. Děkujeme za pochopení.


Publikováno 12. 4. 2021 19:08

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí osení

Datum konání: 7. 4. 2021 - 11. 4. 2021

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí osení najdete ve fotogalerii základní školy.


Publikováno 6. 4. 2021 21:02

Webinář pro rodiče dětí z MŠ i ZŠ

Datum konání: 31. 3. 2021 - 10. 6. 2021

Rodiče, kteří chtějí vědět, jak pomoci svým dětem k úspěchu v počátcích povinné školní docházky, se mohou přihlásit na online webinář na téma "Prevence školní neúspěšnosti a předcházení specifickým poruchám učení". Webinář je pro všechny účastníky zdarma. Bližší informace a odkaz k přihlášení jsou v pozvánce.

Pozvánka na webinář pro rodiče.pdf


Publikováno 30. 3. 2021 20:38

Provoz školy od 1.3.2021 MŠ, ZŠ

Datum konání: 28. 2. 2021 - 28. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
 dětí v mateřské škole
 dětí v přípravné třídě
 žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření do 28.3.2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.
Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


Publikováno 28. 2. 2021 9:10

Příměstský tábor 2021

Datum konání: 16. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Klub přátel školy v Tištíně ve spolupráci s MPSV a ředitelstvím školy pořádá příměstský tábor určený pro žáky 1. stupně přednostně ZŠ v Tištíně, ale i jiných škol. Bližší informace jsou na plakátku a v přiložené přihlášce. Žáci ZŠ Tištín mají přednostní právo přijetí na tábor, a to do 5.4.2021. Po tomto datu bude informace zveřejněna i v okolních obcích a bude záležet na pořadí přijetí přihlášky. Do uvedeného data stačí zaslat přihlášku, ostatní dokumentaci dostanou rodiče přihlášeného dítěte emailem.

Plakát2021[5].png

přihláška tábor.pdf

 


Publikováno 16. 3. 2021 10:18

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Datum konání: 20. 3. 2021 - 15. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 1.4. 2021 - 15. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 odst. 4) zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v době od 1.4.2021 do 15.4.2021 bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí :

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
  • případně i Žádost o odklad školní docházky ( oba dokumenty jsou k dispozici v sekci Pro rodiče )
  •  + kopii rodného listu dítěte některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy :  4jumig2

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adrese : zstistin@posta.pvskoly.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tištín, Tištín 21, 798 29 Tištín

4) osobně – ve dnech 6.4., a 7.4.2021 v čase od 10.00 do 16.00 hodin možno vložit do schránky u vchodových dveří školy (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností pište na email zstistin@posta.pvskoly.cz, popř. volejte na číslo 602 788 462 – ředitelka školy.

Zapisují se:

  1. všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/22 věku šesti let. Tedy narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  2. všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  3. děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (předčasný nástup)
  4. děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 s doporučením PPP a odborného lékaře (předčasný nástup)

 

 

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem

Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce

Max. počet nově přijatých žáků: 20

Zápis do 1. třídy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Vzhledem k pandemii se nemohou děti účastnit zápisu, proto po návratu do školy proběhne neformální setkání dětí s učitelkami základní školy a děti budou mít možnost se hravou formou seznámit se školním prostředím. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.

 


Autor: Marcela Blumensteinová Publikováno 20. 3. 2021 11:35

Akce - Choďte spolu ven,MŠ

Datum konání: 15. 3. 2021 - 10. 4. 2021

Vážení rodiče, na níže přiloženém letáčku jsou informace k akci Choďte spolu ven. Přejeme Vám úspěšně zdolané kilometry.

 

Výzva - choďte spolu ven


Publikováno 14. 3. 2021 22:20

Soutěž i pro MŠ

Datum konání: 15. 3. 2021 - 5. 4. 2021

Do soutěže o nejhezčí velikonoční osení se mohou přihlásit i děti z MŠ a jejich rodiče. V případě zájmu o účast v soutěži si vyžádejte soutěžní číslo u ředitelky školy na emailu zstistin@posta.pvskoly.cz


Publikováno 14. 3. 2021 18:12

2.ročník soutěže o nejhezčí osení ZŠ, MŠ

Datum konání: 11. 3. 2021 - 6. 4. 2021

Milí rodiče a žáčci naší školy, jelikož si určitě většina z vás pěstuje pro radost a zkrášlení domácnosti velikonoční osení, vyhlašujeme 2. ročník soutěže o nejkrásnější osení. Soutěž bude probíhat tak, že si zájemci o účast v soutěži doma vypěstují osení, nazdobí ho podle vlastní fantazie a vyfotí tuto dekoraci s přiděleným číslem, které vám bude zasláno emailem. Jedna fotka bude pouze soutěžní výrobek s číslem a druhá fotka může být dekorace i s autorem. Nejdříve na stránkách školy vystavíme fotografie s čísly a pokusíme se k hlasování zapojit i spoluobčany z Tištína i Koválovic- Osíčan ve spolupráci s obecními úřady.  Po ukončení hlasování vyhlásíme vítěze a přidáme i ostatní fotografie s autory výrobků. Soutěžní fotografie zasílejte do 1.4.2021 do 13.00 hodin na email: zstistin@posta.pvskoly.cz


Publikováno 10. 3. 2021 18:15


Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

 

 doucovani-letak-pro-publicitu-npo.jpg

Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.jpg