Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠDatum konání:
20.3.2021
Datum ukončení:
15.4.2021

Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 1.4. 2021 - 15. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 odst. 4) zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v době od 1.4.2021 do 15.4.2021 bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí :

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
  • případně i Žádost o odklad školní docházky ( oba dokumenty jsou k dispozici v sekci Pro rodiče )
  •  + kopii rodného listu dítěte některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy :  4jumig2

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adrese : zstistin@posta.pvskoly.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tištín, Tištín 21, 798 29 Tištín

4) osobně – ve dnech 6.4., a 7.4.2021 v čase od 10.00 do 16.00 hodin možno vložit do schránky u vchodových dveří školy (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností pište na email zstistin@posta.pvskoly.cz, popř. volejte na číslo 602 788 462 – ředitelka školy.

Zapisují se:

  1. všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/22 věku šesti let. Tedy narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  2. všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  3. děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (předčasný nástup)
  4. děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 s doporučením PPP a odborného lékaře (předčasný nástup)

 

 

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem

Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce

Max. počet nově přijatých žáků: 20

Zápis do 1. třídy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Vzhledem k pandemii se nemohou děti účastnit zápisu, proto po návratu do školy proběhne neformální setkání dětí s učitelkami základní školy a děti budou mít možnost se hravou formou seznámit se školním prostředím. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.