Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuDatum konání:
28.3.2020
Datum ukončení:
15.4.2020

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 odst. 4) zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v době od 1.4.2020 do 15.4.2020.

Změna organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne ve dnech 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020 v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí Žádost o přijetí k povinné školní docházce, případně i Žádost o odklad školní docházky ( oba dokumenty jsou k dispozici v sekci Pro rodiče ) některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy :  4jumig2

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adrese : zstistin@posta.pvskoly.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tištín, Tištín 21, 798 29 Tištín

4) osobně – ve dnech 1.4., 2.4., a 3.4. v čase od 10.00 do 15.00 hodin možno vložit do schránky u vchodových dveří školy (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností volejte na číslo 602 788 462 – ředitelka školy.

Zapisují se:

  1. všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/21 věku šesti let. Tedy narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
  2. všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  3. děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (předčasný nástup)
  4. děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 s doporučením PPP a odborného lékaře (předčasný nástup)

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem

Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce

Max. počet nově přijatých žáků : 20

Zápis do 1. třídy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Vzhledem k pandemii se nemohou děti účastnit zápisu, proto po návratu do školy proběhne neformální setkání dětí s učitelkami základní školy a děti budou mít možnost se hravou formou seznámit se školním prostředím. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.

 


Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

 

 doucovani-letak-pro-publicitu-npo.jpg

Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.jpg