Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Žádost o ošetřovné MŠ, ZŠ

Datum konání: 17. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Tiskopis pro pracující rodiče žáků ZŠ- Žádost o ošetřovné - je připraven k vyzvednutí u vedoucí stravovny p. Zuzany Čoupkové doma . Taktéž potvrzení pro rodiče dětí z MŠ je připraveno k vyzvednutí u p. uč. Štvrtecké.


Publikováno 16. 3. 2020 12:59

Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 28. 3. 2020 - 15. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 odst. 4) zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v době od 1.4.2020 do 15.4.2020.

Změna organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne ve dnech 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020 v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole (distanční formou).

Zákonný zástupce dítěte ve výše uvedeném termínu doručí Žádost o přijetí k povinné školní docházce, případně i Žádost o odklad školní docházky ( oba dokumenty jsou k dispozici v sekci Pro rodiče ) některým z následujících způsobů:

1) do datové schránky školy :  4jumig2

2) e-mailem s elektronickým podpisem na adrese : zstistin@posta.pvskoly.cz

3) poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tištín, Tištín 21, 798 29 Tištín

4) osobně – ve dnech 1.4., 2.4., a 3.4. v čase od 10.00 do 15.00 hodin možno vložit do schránky u vchodových dveří školy (vzhledem k aktuálním hygienickým požadavkům)

Prosím, výše uvedené dokumenty vyplňte a vlastnoručně podepište.

Vzhledem k dostatečné kapacitě, předpokládáme, že všechny děti budou přijaty. Vydání rozhodnutí bude vyřízeno a doručeno bezodkladně, nejpozději do 30 dní od zahájení správního řízení.

V případě nejasností volejte na číslo 602 788 462 – ředitelka školy.

Zapisují se:

  1. všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/21 věku šesti let. Tedy narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
  2. všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  3. děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (předčasný nástup)
  4. děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 s doporučením PPP a odborného lékaře (předčasný nástup)

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem

Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce

Max. počet nově přijatých žáků : 20

Zápis do 1. třídy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Vzhledem k pandemii se nemohou děti účastnit zápisu, proto po návratu do školy proběhne neformální setkání dětí s učitelkami základní školy a děti budou mít možnost se hravou formou seznámit se školním prostředím. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.

 


Publikováno 15. 3. 2020 20:30

Uzavření Mateřské školy

Datum konání: 16. 3. 2020 - 1. 4. 2020

Vzhledem k bezpečnostní situaci se mateřská škola po dohodě se zřizovatelem od pondělí 16.března do odvolání uzavírá.

 


Publikováno 13. 3. 2020 15:31

Výuka on line

Datum konání: 12. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Sdělujeme rodičům, že v případě zájmu je možné s dětmi probrat základní učivo přes SKYPE, WhatsApp nebo Messenger. V případě zájmu o tuto pomoc s výukou elektronicky  kontaktujte své třídní učitelky a dohodněte si podrobnosti.


Publikováno 12. 3. 2020 9:13

Učivo pro 1. a 2. ročník ZŠ

Datum konání: 11. 3. 2020 - 31. 3. 2020

V sekci pro rodiče si prosím otevřete odkaz na zadané učivo. Zadání učiva bude vkládáno vždy v pondělí a ve středu. Kdykoli bude něco nejasného, ptejte se emailem. Pokud je pro rodiče vhodnější zasílání přímo do emailu, sdělte to písemně emailem ředitelce školy a této žádosti bude samozřejmě vyhověno.


Publikováno 11. 3. 2020 11:05

Uzavření základní školy

Datum konání: 11. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Informujeme rodiče, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků ve školách.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

Toto opatření je vydáno na dobu neurčitou, proto je nutné sledovat aktuality na stránkách školy. Na stránkách školy v sekci - pro rodiče -bude také na každý den zadání učiva pro žáky na doma. Věříme, že tato situace nebude trvat dlouho a děti budou moci co nejdříve plnit školní docházku obvyklým způsobem.


Publikováno 10. 3. 2020 12:53

Omezení provozu ŠJ

Datum konání: 3. 3. 2020 - 6. 3. 2020

Upozornění pro rodiče

Z technických důvodů bude od úterka  3.3. do pátku  6.3.2020 omezen provoz školní stravovny pouze na obědy. Žáci ZŠ si budou nosit vlastní svačinu. Děti v MŠ si budou nosit v těchto dnech vlastní dopolední svačinu z domu, a to v podepsaném boxu, který odloží na připravený tác v jídelně MŠ. Pitný režim zůstane zajištěn. Odpolední svačina v MŠ nebude.


Publikováno 2. 3. 2020 10:22

Kouzelnická show MŠ, ZŠ

Datum konání: 3. 3. 2020

V úterý 3. března navštíví naši MŠ i ZŠ kouzelník Waldini se svým zábavným vystoupením. Vybíráme 45,- Kč.


Publikováno 27. 2. 2020 12:10

Starý papír

Datum konání: 25. 2. 2020 - 29. 2. 2020

Oznamujeme rodičům, že do odvolání nebude ve škole probíhat sběr starého papíru jak bylo zvykem v minulých letech 2 x ročně ( v červnu a v prosinci), a to z důvodu nezájmu odběratelů.  Za spolupráci v minulých letech mnohokrát děkujeme.


Publikováno 24. 2. 2020 9:44

Odvoz starého papíru MŠ, ZŠ

Datum konání: 25. 2. 2020

V úterý 25.2.2020 v 11.15 hodin bude ke škole přistaven kontejner na odvoz starého papíru nastřádaného v soutěži v měsících listopadu a prosinci. Sběr budou nakládat zaměstnanci a žáci ZŠ, uvítáme také každou pomocnou ruku z řad rodinných příslušníků jak žáků ZŠ, tak dětí z MŠ. Žáci ZŠ budou mít vhodné oblečení a rukavice.


Publikováno 20. 2. 2020 15:03


Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

103503 (1).png