Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Soutěž ve sběru starého papíru

Datum konání: 1. 11. 2018 - 20. 12. 2018

V měsících listopadu a prosinci proběhne v MŠ i ZŠ tradiční soutěž ve sběru starého papíru. Svázané balíčky mohou děti nebo rodiče přinést ráno do 10.00 , odpoledne do 15.00 nebo v jiné době na základě domluvy s p. Prokopovou nebo p. učitelkou. Pokud mají rodiče možnost, papír si zváží a ve škole předají sběr a lísteček se jménem a hmotností odevzdaného papíru. Pokud tato možnost není, ve škole je možné balíčky menších rozměrů zvážit na osobní váze. Předem děkujeme za každý příspěvek.


Publikováno 25. 10. 2018 12:58

Canisterapie MŠ

Datum konání: 20. 11. 2018

V úterý 20. listopadu proběhne druhá lekce canisterapie se začátkem v 10.15h

Částka 60,-


Publikováno 23. 10. 2018 14:00

Hudební hrátky s kytarou, MŠ

Datum konání: 20. 11. 2018

V úterý 20. listopadu přijede do naší MŠ pan kytarista, který děti seznámí s tímto hudebním nástrojem, děti si zkusí na kytaru zahrát a zazpívají si známé písničky.

Čas: 9,00hod   Částka 50,-


Publikováno 23. 10. 2018 13:43

Canisterapie MŠ

Datum konání: 31. 10. 2018

Ve středu 31.10. se bude konat canisterapie. Částku 60,- uhraďte do 26.10.


Publikováno 22. 10. 2018 13:16

Volby do Školské rady, ZŠ

Datum konání: 1. 11. 2018

Ve čtvrtek 1.11.2018 proběhne volba jednoho z rodičů do školské rady. Kandidáty navrhuje výbor KPŠ.

 Školská rada se zřizuje při školách podle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. a je orgánem  umožňujícím zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada při naší škole funguje od roku 2006 a její členové jsou voleni vždy na tři roky.

Volí se tři členové – 1 člen z řad rodičů, 1 člen z řad pedagogů ( nesmí být ředitel školy) a 1 člen za zřizovatele.

 Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně a její kompetence vyplývají z výše uvedeného zákona.

 Volby  člena školské rady za rodiče se zúčastníte tak, že z vyvěšené kandidátky vyberete jméno jednoho kandidáta,

To napíšete na lístek, který vložíte do volební urny na chodbě ZŠ v 1.patře ve čtvrtek 1.11.2018 v době od 15.00  do 17.00 h.


Publikováno 18. 10. 2018 14:33

Třídní schůzky, ZŠ

Datum konání: 1. 11. 2018

Ve čtvrtek 1.11.2018 v 16.00 h se koná ve školní družině společná schůzka všech rodičů a pedagogů. Individuální konzultace s třídními učiteli budou probíhat od 15.00 h popř. po společném setkání podle potřeby.


Publikováno 18. 10. 2018 14:29

Vánoční fotografování, ZŠ

Datum konání: 21. 11. 2018

Ve středu 21.11.2018 v 8.00 h se budou děti fotografovat na série fotografií s vánoční tematikou za cenu 350,- Kč. Fotografie si rodiče mohou prohlédnout při návštěvě na třídních schůzkách. Sourozenci se mohou fotit společně. Tento požadavek rodiče sdělí tř. učitelce nebo napíší dětem do deníčku.


Publikováno 18. 10. 2018 11:16

Vánoční focení MŠ

Datum konání: 21. 11. 2018

Ve středu 21.11. proběhne v MŠ vánoční fotografování dětí. 

Čas 8.15hod. Více informací bude na nástěnce v šatně.


Publikováno 18. 10. 2018 7:48

Divadlo MŠ

Datum konání: 7. 11. 2018

Ve středu 7.11. pojedeme na divadelní představení Honza a zakletá víla. Čas odjezdu 8.11hod. Příchod dětí do 7,30hod.

Částku 86kč (k navýšení o 1,- došlo ze strany dopravce) uhraďte do 6.11 


Publikováno 18. 10. 2018 7:44

Malá technická univerzita, ZŠ

Datum konání: 23. 10. 2018

V úterý 23.10.2018 se žáci naší školy budou vzdělávat v rámci polytechnické výchovy formou projektového dne na téma "Stavitel města". Přijdou tedy bez učebnic a přinesou si psací potřeby. Tento projektový den, tentokrát ve škole, je opět financován z projektu Šablony II. Podrobné informace můžete nalézt na www.mtuni.cz.


Publikováno 15. 10. 2018 11:42


Vyzkoušejte si

Proškoly.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

103503 (1).png